Cụ thể như sau:

1 Hosting cho tên miền này đã hết hạn. Liên Hệ Gia Hạn

2 Hosting Vi Phạm Chính Sách. Liên Hệ Khắc Phục

3 Hosting Bảo Trì Liên Hệ Nâng Cấp

4 Gói hosting đã được chuyển sang máy chủ khác nhưng tên miền chưa trỏ sang máy chủ mới. Hướng dẫn chi tiết